Infinity releases juni 2024

Vijf nieuwe releases in juni: Dire Foes 14: Blocking Zone ALEPH Support Pack Beta Moran, Masaai Hunters Reinf. Jacques Bruant (AP Spitfire) Libertos (Submachine Gun)


Infinity releases mei 2024

Deze maand niet minder dan zeven releases voor vijf facties: ALEPH Steel Phalanx Sectorial Pack Reinforcements: Ariadna Pack Alpha Reinforcements: Ariadna Pack Beta Daemonist Observant Atalanta, Agêma’s NCO & Spotbot Reinf. Nightshades Warcors, War Correspondents


O-12 Torchlight

The Adepticon release van dit jaar is Torchlight, een nieuwe sectorial voor O-12. Zoals altijd is er een bundle verkrijgbaar. Deze is net als de speciale miniatuur maar tot eind maart te bestellen. Uitlevering zal eind april of begin mei zijn. Bounty Hunter Reinforcements; O-12 Pack Alpha Reinforcements; O-12 Pack […]


Infinity releases maart 2024

Hier zijn de releases voor maart: Maximus, Optimate and HexaDome Legend Ariadna Action Pack The Anathematics (Hacker) Zeros


Infinity releases februari 2024

In februari krijgen we zes nieuwe releases, twee elk voor Haqqislam, Aleph en Yu Jing. Daarnaast staat ook de release van REM Racers voor februari geplant. Reinforcements: Haqqislam Pack Alpha Reinforcements: Haqqislam Pack Beta Reinforcements: ALEPH Pack Alpha Reinforcements: ALEPH Pack Beta Guilang (Hacker) Taowu Mastermind REM Racers


Infinity releases januari 2024

Vier nieuwe releases trappen het nieuwe jaar af. Daarnaast is REM Racers vanaf nu te bestellen, de release staat geplant voor eind februari. Druze Shock Teams Reinf. Caskuda Myrmidons Reinf. Lizard Squadron REM Racers